UD
שירותים למרפאות שיניים
      ייעול וחסכון גדול  בכסף  וזמן  
    ייעוץ מומחים עם גישה דנטאלית 
   זמינות טכנולוגיה ניהולית חדשנית
 כלכלה שיתופית לטובת בעלי מרפאות

» מאמר החודש:
מרפאות השיניים נבדלות באופן הבעלות על המרפאה, רמת ההוצאות הקבועות והמשתנות, מיקומן, מאפייני שיווק ומספר כיסאות טיפול
להמשך קריאה >

prev
next