UDC  חסכון גדול  בכסף  וזמן למרפאות   השיניים  בישראל 

טכנולוגיה ניהולית חדשנית
ייעוץ  באוריינטציה דנטאלית 
כלכלה שיתופית ברפואת שיניים
 
הנחות בחומרים ושרותים ליווי כלכלי וניהולי דוחות ניהול BI קבוצת רכישה טכנולוגיה מתקדמת שרותים עסקיים


» מאמר החודש:
מנהל הכספים בארגון הינו בעל תפקיד מפתח בכל עסק ומשמש כיד ימינו של מנהל העסק ...
להמשך קריאה >

prev
next